Các phương pháp sơn và trình bày nguyên lý của sơn tĩnh điện ?

4.6K 2 0

13.1Các phương pháp sơn và trình bày nguyên lý của sơn tĩnh điện ?

1, Sơn nhờ dụng cụ thô sơ sử dụng chủ yếu cho trát matit, sơn bằng chổi lông ở các bề mặt bị hạn chế.

2, Sơn nhờ nhúng chi tiết trong thùng sơn: chất lượng phụ thuộc vào độ nhớt của sơn, tốc độ khô và phương pháp nhúng.

3, Sơn phun: thực hiện với hoặc không với thiết bị nén khí.

4, Sơn tĩnh điện dựa trên cơ sở sử dụng hiện tượng điện ly.

5,Sơn điện ly: nền để sơn kim loại dẫn điện

SƠN TĨNH ĐIỆN

Nguyên lý: trong các thiết bị sơn tĩnh điện có các lưới điện cực ở dạng khung, nguồn điện 1 chiều cung cấp điện âm với điện áp cao 120 - 130 kV.

Điện cực dương của nguồn nối đất, giữa các lưới điện cực nhờ thiết bị vận chuyển các chi tiết sơn được di chuyển liên tục, thiết bị vận chuyển cũng được tiếp đất. Khi đóng điện các chi tiết và lưới xuất hiện trường điện với điện áp cao. Do bề mặt của các lưới điện bao quanh nhỏ hơn rất nhiều so với bề mặt của chi tiết nên nhận được từ trường không đồng đều nhờ đó xuất hiện sự phóng điện, các phần tử không khí bị ion hóa tọa thành phần tử điện tích âm và dương.

Các ion dương chuyển động tới điện cực âm còn ion dương chuyển động tới chi tiết được sơn. Các ion âm trên đường di chuyển của mình sẽ hấp thụ các phần tử sơn và làm nó nhiếm điện tích âm. Các hạt sơn nhiễm điện tích dưới tác dụng của trường điện chuyển động tới chi tiết và bám vào bề mặt tạo lớp sơn đều đặn.

Các phương pháp sơn và trình bày nguyên lý của sơn tĩnh điện ?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!