Tula Para Kay Crush

33.6K 117 24
                  

Tula para kay Crush

Isinulat ko itong madamdaming tula

Dahil sa pagtibok ng puso kong bigla

Alam kong ito'y hindi kapanipaniwala

Ngunit dahil sayo ako'y naging isang makata.

Hindi ko mapigilan ang aking nararamdaman

Sa lalaking ito'y lubhang natamaan

Kung hindi ako nagkakamali,_____ ang kanyang pangalan.

Nung una naming pag-uusap

Parang ako'y nasa ulap

Siya lang ang pinakamimithing pangarap.

Ipagdarasal ko na sana ito ay mabasa

ng taong laman nitong istorya

Pinapangako kong ako'y hindi lilingon sa iba

Bastat siguraduhin nyang ako'y hindi pinapaasa

--------------x

Leave Comments or suggestions. :') Thanks for reading. LOVELOTS! :*

Tula Para Kay CrushTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon