Halott szavak

294 18 1
                  

Halott szavak (intro)

Aludni próbálok, nem jön az álom.

Ablakomon kinézve látom,

A szürke éjben a hold fényét.

Életem emlékképét

Fáradtan nézi át agyam,

Régi emlékeket fel-feldob.

Régi álmok, vágyak, bánat, boldogság;

Minden emlék feltör, nem köti őket a fogság.

Az emlékek közt verseim témái

Halott szavakként rémlenek fel...

Halott szavakWhere stories live. Discover now