Charm Academy: Prologue

3.8M 72.4K 13.2K
                         

D I S C L A I M E R:

Hey guys! Charm Academy is now officially published under Cloak Pop Fiction!

For more information please refer to the last part of the story, the Book Announcement. Enjoy reading!

All the magic and love,
April

All the magic and love,April

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Prologue:

Sabi nila may kapangyarihan daw ako.

Tinatawag nila iyon na Charm.

Teka, hindi yung Charm na charisma.

Charm as in magic powers.

Weird right? And very creepy.

Hindi ko alam na mayroon akong ganoong powers hangang sa pumasok ako sa isang odd school.

Isang school para sa mga henyo at mayayaman.

Isang school na mas malaki pa sa bayan namin.

Isang school na may sariling hospital at market sa loob ng campus.

Isang school na pinaliligiran ng matataas na pader.

Nakakatakot ano? Yun talaga ang unang naramdaman ko.

Sabi nila special ako, na special ang school na yun.

Sabi nila I will fit in.

Nga ba?

Welcome to Charm Academy: School of magic.

Where every Charm is power.

***

Author's Note:

This story is inspired by the anime Gakuen Alice and written by a Potterhead.

COMPLETED AND PUBLISHED STORY!

Thank you all so much sa mga nagbasa at magbabasa palang. Panoorin ang video sa side made by awesome Coleen!

Enjoy reading!
@april_avery

Tweet me: @breatheapril
Official hashtag: #CharmAcademy

Charm Academy: School of Magic (Published Under Cloak Pop Fiction)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon