Khai niem QHSDĐ

4.6K 1 0

1.Định nghĩa quy hoạch sử dụng đất đai ? Quy hoạch đất đai là loại hình quy hoạch gì?

QHSDĐ là hệ thống các biện pháp kỹ thuật, kinh tế pháp chế của nhà nước về tổ chức sử dụng đất và quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý khoa học và có hiệu quả cao nhất thông qua việc phân bổ quỹ đất đai (khoanh định cho các mục đích và các ngành) và tổ chức sdđ như tư liệu sx(các giải pháp sử dụng cụ thể) nhằm nâng cao hiệu quả sx của xh tạo dk để bảo vệ đất đai và môi trường..

-Tính đầy đủ: mọi loại đất đều được đưa vào sử dụng theo các mục đích nhất định

-Tính thích hợp: đặc điểm tính chất tự nhiên, vị trí, diện tích phù hợp với mục đích và yêu cầu và mục đích sử dụng đất

-Tính khoa học: áp dụng thành tựu khoa học-kỹ thật và các biện pháp tiên tiến

-Tính hiệu quả: đáp ứng đồng bộ cả 3 lợi ích kinh tế-xã hội.

QHSDĐ là loại hình QH mang tính liên ngành:

-QHSDĐ sẽ QH đầy đủ các loại đất

-QHSDĐ mang tính pháp lý cao, là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác bồi thường giải tỏa, chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm kê đất

-Kế thừa vận dụng hầu hết các QH ngành và liên ngành như QHTTKT-XH, QHGT, QHNN do đó có tính liên ngành

-Là QH do bộ TNMTxây dựng có tính liên ngành.

Quy hoạch sử dụng đất cơ bảnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!