Ky thuat bong ban

563 0 0

chan bong thuan tay

Các vị trí bắt đầu

Các counterhit địa vị trên hết là một nét thú vị để tìm hiểu. Giống như mọi thứ trong bóng bàn, giữ cho nó đơn giản. Chân của bạn có thể khá thẳng vào bảng với một chút để bật địa vị trên hết mặt của bạn nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn. Swing vị trí bắt đầu của bạn là với dơi của bạn bên cạnh bạn với bộ mặt đầy đủ của bat hiển thị để bóng oncoming. Bat là lúc chiều cao hông.

Các vị trí xong

Swing của bạn lên và chuyển tiếp và nên kết thúc tại một đường thẳng tưởng tượng được rút ra trước mặt giữa của cơ thể. Bạn không cần phải swing qua dòng này là nó làm cho phục hồi chậm hơn và ném bạn giảm cân bằng. Các bat nên kết thúc giữa vai và đầu cao. Cổ tay, không có liên quan với đột quỵ này. Phong trào là chủ yếu dưới cánh tay với một ít trên cánh tay.

Tay vuong goc, khuyu tay va canh tay

Chan trai len truoc trong tam roi vao chan pjao

Khi len dua VOT vi tri cao nhat ngang mat, co tay dua ngang vai, nach VOT khép mat thang dung nach song song voi, cam VOT chac tay

Tay trai co tu nhien, vuong tay goc phai dua theo VOT hơn nguoi

Chan bong trai tay

Các vị trí bắt đầu

Nhận được những điều cơ bản sau đây phải và bạn sẽ được trên con đường của bạn để làm chủ các counterhit backhand. Vị trí bàn chân của bạn đã phải đối mặt với bạn chính xác đến nơi bạn muốn bóng đi. Kiểm tra Jeff trong video trực tuyến. Bạn có thể thấy rằng ông đang đối mặt với nơi bóng là đi. Thì bắt đầu ở phía trước của cơ thể với dơi bằng phẳng của bạn (dọc hoặc 90 độ xuống sàn nhà).

Các vị trí xong

Đột quỵ Các kết thúc với cánh tay mở rộng, lòng bàn tay của bạn phải đối mặt với các trần và dơi của bạn tại xung quanh vai để đầu cao. Hãy chắc chắn rằng dơi kết thúc ở phía bên tay phải của cơ thể của bạn cho một Hander bên phải hoặc ngược lại cho Hander trái. Đừng quên có xem video. Nó sẽ giúp bạn có được một hình ảnh tốt về những gì bạn có nghĩa vụ phải được thực hiện.

Tay dua vot ngang bung, mat vot hoi nghieng truoc, canh tay vuong goc voi khuyy tay, dua vot tu thap len cao, toi vi tri duoi thang canh tay o vi tri cao, vua dua truoc vua day bong ve phia truoc, nach hoi khep

Chan trai ra truoc, tay con lai co tu nhien, dung hoi lech trai tren ban,

di chuyen

95% trong phong trào bóng bàn là nghiêng. Để di chuyển nghiêng bạn cần phải sử dụng một bước shuffle. Chìa khóa để loại footwok là số dư của bạn và để giúp quý vị giữ cân bằng bạn cần có chân rộng nhau, uốn cong đầu gối của bạn và nhận xuống thấp.

Lời khuyên Ngày Table Tennis Footwork

Uốn cong đầu gối của bạn và nhận được xuống thấp

Có chân rộng ngoài

Sử dụng một bước shuffle

Cân bằng là chìa khóa để footwork tốt

Ky thuat bong banĐọc truyện này MIỄN PHÍ!