Cúp Bồ

614 23 13

C-p Nam- Nam
1: Bạch dương - tử ♈❤♌
2: Song tử - Thiên bình ♊💙♎
3: Nhân - Cự giải ♐❤♋

C-p Nữ- Nữ
1: Kim ngưu - Thiên Yết ♉❤♏
2: Song Ngữ - Xữ nữ ♓💙♍
3: Bảo bình - Ma kêt ♒❤♑

°
°
°
°
°
°
°
°
Ai mún đổi cúp bồ thì mình sẽ đổi nhưng phải theo số đông nhan.........HẾT.....PHẦN....CP

( Fanfiction 12 Chòm Sao )  Học Viện Horoscope (^ム^) Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ