ma so bi mat cua dien thoai trung quoc

73.8K 3 1

I. TỔNG HỢP CÁC MÃ TRÊN MÁY MP3-MP4 TRUNG QUỐC

Mã Reset mặc định dành cho người sử dụng (Default user code): 1122, 3344, 1234, 5678

Mã kỹ thuật (Engeneer mode): *#110*01#.

Mã dành cho nhà sản xuất (Factory mode): *#987#.

 Set UART  Device Cho phép cổng COM (Enable COM port): *#110*01# UAR115200PS Config

Phục hồi cài đặt mặc định khi xuất xưởng (Restore factory settings): *#987*99#

Điều chỉnh độ tương phả màn hình (LCD contrast): *#369#.

Phiên bản phần mềm (Software version): *#800#, *#900#.

Chuyển về Tiếng Trung: *#0086#. Sau đó bấm thêm phím gọi.

Chuyển về Tiếng Việt: *#00846#. Sau đó bấm thêm phím gọi.

Chuyển về Tiếng Anh: *#0044#. Sau đó bấm thêm phím gọi, PRIVATE "TYPE=PICT; ALT=".

- Các mã Reset cơ bản của các máy MP3-MP4 Trung Quốc:

Trong một số trường hợp, mở máy sau vài giây tự động tắt, bạn có thể dùng một trong các lệnh sau để khắc phục:

*#9246*357#

*#77218114#

*#881188#

*#118811#

*#19992006#

*#19912006#

#*7781214#

#*94267357#

*#3646633#

II. MÃ SỐ BÍ MẬT TRÊN MÁY CECT

1. CECT 929:

Mở máy gắn SIMCARD, ấn *#5625*" sẽ thấy xuất hiện "LOCK CODE", ấn xác định sẽ thấy mật mã

2. CECT 628:

Mở máy gắn SIMCARD, ấn *#5625*" sẽ thấy xuất hiện "LOCK CODE", ấn xác định (OK) sẽ thấy mật mã.

3. CECTi890, i899: chức năng unlock

Không gắn SIMCARD ấn các phím:*544*745625#

4. CECT 9596: Lệnh xem phiên bản: 2945#*#

5. CECT 386/286: Chức năng unlock

Không găn SIMCARD, ấn 112, ấn ##1001#, mật mã mặc định là 0000, sau đó ấn tiếp 112.

6. Q618, Q500, T9000: chức năng unlock

#7233 ấn phím gọi máy sẽ về mã reset 0000

7. CECT F16: *#*#1705#46: Khôi phục cài đặt gốc

8. CECT 508:

Gắn SIM, mở máy, vào #*8000#, xuất hiện "LOCK CODE" ấn OK sẽ thấy mật mã

9. CECT D820: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#19992006#

10. CECT S500: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#77218114#, *#881188#

11. CECT C600: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#881188#

III. MÃ SỐ BÍ MẬT TRÊN MÁY FLYM100 software version: ####0000#

2040(i) reset defaults: *#987*99# Send

MX200 reset defaults: *#987*99# Send

MX200 software version: *#900# Send

ma so bi mat cua dien thoai trung quocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!