Mój Brat Niedźwiedź

2.7K 161 0
                  

" Miłość to najlepszy ze wszystkich drogowskazów, ale objawia się często w nieoczekiwany sposób."

Cytaty Z BajekOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz