Câu 21 : Năng lực là gì?mqh năng lực và tư chất, năng lực và kỹ năng

39.5K 4 6

1. Khái niệm :

Năng lực là tổ hợp các thuộc tính tâm lý độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó nhanh chóng đạt kết quả.

2. Đặc điểm:

            - Hình thành và bộc lộ trong hoạt động

            - Gắn với một hoạt động cụ thể

            - Chịu sự chi phối của các yếu tố BSDT, môI trường và hoạt động của bản thân

3.Mối quan hệ giữa năng lực với tư chất:

-          Tư chất là những đặc điểm riêng của cá nhân về giải phẫu sinh lý bẩm sinh của bộ não, của HTK, của cơ quan phân tích tạo nên sự khác biệt giữa con người với nhau.

-          Tư chất là một trong những điều kiện  hình thành năng lực nhưng không quy định sự phát triển của năng lực.

-          Trên cơ sở của tư chất con người có thể hình thành những năng lực rất khác nhau.

4. Mối quan hệ giữa năng lực và thiên hướng:

-         Thiên hướng là khuynh hướng của cá nhân đối với một loại hoạt động nào đó.

-          Thiên hướng và năng lực hoạt động thường ăn khớp với nhau và cùng phát triển.

-          Thiên hướng mạnh mẽ của con người với hoạt động nào đó là dấu hiệu của năng lực đang hình thành.

5. Mối quan hệ giữa năng lực và tri thức, kĩ năng, kĩ xảo:

-         Tri thức, kĩ năng, kĩ xảo là điều kiện cần thiết để hình thành năng lực song không đồng nhất với năng lực.

-          Năng lực góp phần làm cho quá trình lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo trong lĩnh vực hoạt động nhất định được nhanh chóng, thuận lợi và dễ dàng hơn.

-          Có năng lực hoạt động tức là có tri thức, kĩ năng, kĩ xảo trong lĩnh vực đó, nhưng có tri thức, kĩ năng, kĩ xảo không có nghĩa là có năng lực trong lĩnh vực ấy.

Câu 21 : Năng lực là gì?mqh năng lực và tư chất, năng lực và kỹ năngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!