♟️

188 37 354
                  

❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜

آلَسِلَآمً عٌلَيَکْمً.
کْيَفُ آلَحًآلَ؟
وٌآلَأحًوٌآلَ؟

❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜

مًَرتٌّ مًنِ هُّنِآ کْآنِ کُْلَ شُيَء يَتٌبًعٌهّآ آلَهَّوٌآء وٌآلَلَيََلَ وٌآلَغُيَوٌمً وٌآلَآغُآنِيَ وٌقُلَبًـيَ

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

مًَرتٌّ مًنِ هُّنِآ کْآنِ کُْلَ شُيَء يَتٌبًعٌهّآ
آلَهَّوٌآء وٌآلَلَيََلَ وٌآلَغُيَوٌمً وٌآلَآغُآنِيَ وٌقُلَبًـيَ.

❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜

༺ في الغالب بعد أنتكاسة كبيرة تُصيبك ودوامة إكتئاب وحزن يَعصف بكيانك من قد يخرجكَ من کْلَ هّذِآ؟
༺ هل أخبرته بأنه يكون شخصك المفضل؟


༺ ما هو السبب الأكبر الذي يؤدي الى هدم الصداقة؟


༺ شخص يمنح والآخر يأخذ بدون رد الجميل علاقة كهذه هل سوف تستمر؟
༺ أكثر شيء لاتتقبله حينما يَتحدث أحد ما آلَيَکْ في هذا البرنامج؟

༺ هل أنت من مدمني التفكير؟


༺من وجهة نظرك ما الفرق بين حلمك وهدفك؟


༺ الروتين اليومي المكرر يقتل؟

༺آخر شجار لك هنا ماسببه؟


༺بماذا تشعر حالياً؟❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜أنِآ آلَذِيَ لَآ يََهُّزٍنِيَ بًَرقٌُ وٌَلَآ رَعٌدٌٍ أعٌيَنِيَنِِ مًُتٌلَألَِئةٌّ تٌَهّزٍِمًُ ثًَبًآتٌيَ؟!

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

أنِآ آلَذِيَ لَآ يََهُّزٍنِيَ بًَرقٌُ وٌَلَآ رَعٌدٌٍ
أعٌيَنِيَنِِ مًُتٌلَألَِئةٌّ تٌَهّزٍِمًُ ثًَبًآتٌيَ؟!
لَآ آحًدٍ يَسِتٌطِيَعٌ أنِ يَنِسِيَکْ تٌلَکْ آلَآيَآمً آلَتٌيَ تٌجّآوٌزٍتٌهّآ وٌ کْأنِکْ تٌجّتٌآزٍ حًقُلَ ألَغُآمً

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

لَآ آحًدٍ يَسِتٌطِيَعٌ أنِ يَنِسِيَکْ تٌلَکْ آلَآيَآمً آلَتٌيَ تٌجّآوٌزٍتٌهّآ وٌ کْأنِکْ تٌجّتٌآزٍ حًقُلَ ألَغُآمً.

mohamed_a_salah

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.


mohamed_a_salah

مًتٌآبًعٌةّ لَروٌآيَةّ صّآحًبً هّذِآ آلَحًسِآبً
فُضلَآ وٌلَيَسِ آمًرآ.

❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜

فُيَ آمًآنِ آلَلَهّ وٌحًفُظُهّ.

❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜

محطةحيث تعيش القصص. اكتشف الآن