1

9.5K 417 376
                  

4-03

1:05 AM

Tripp Grande shared a post
45 mins ago • Public

Anak din naman ako ni Lord, 'di ba? 😅

Anak din naman ako ni Lord, 'di ba? 😅

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 753 • 320 comments • 543 shares

Josiah Apostol: I feel you pre

     | War Sto. Tomas: Kawawa naman kayo.

     | Drexler Ponce: Kawawa naman kayo. (2)

     | Denzel Montoya: Kawawa naman kayo. (3)

     | Ulysses Guerrero: Kawawa naman kayo. (4)

     | Granger Antonius Dela Costa: Kawawa naman kayo. (5)

     | Tripp Grande: Kawawa naman kayo. (6) tangina niyo

Skyler Balajadia: Typo ka.

     | Tripp Grande: Gago wala naman!

     | Skyler Balajadia: *Satanas dapat 'yon.

     | Gabrielle Allora Samaniego: HAHHAHAAHAHAHA

     | Maxim Laneza: HAHAHAHAHAHA kampon ni Satanas HAHAHAHAHHAAH

     | Tripp Grande: Tangina niyo salamat na lang sa lahat!

Janus Montecalvo: Takot haha

     | Alonzo Rivena: Haha.

     | Tripp Grande: @Ribo Buenaflor pakipulot nga 'to

     | Ribo Buenaflor: Sino takot? 🧐

     | Janus Montecalvo: Haha.

Fearless (Bump, Set, Spike #6)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon