trach nhiem cua sinh vien trong viec tham gia phat trien ba ve an ninh to quoc

36.8K 3 7

*Mỗi Sv pahỉ có nhận thức đúng đắn đầy dủ về trách nhiệm của công dân đói với công cuộc bảo vệ an ninh trật tự của của tổ quốc. Đây là một nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân và làm cơ sở nền tảng cho sự ptr đất nc :

Đối với Sv đang đc hoc tập rèn luyện trong nhà trg trc hết phải nhận thức đc sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc là trách nhiệm của tất cả mọi công dân VN trong đó LLCA ND là nòng cốt .Công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự là 1 cuộc đấu tranh gay go và phức tạp cần phải huy đọng sức mạnh của tất cả mọi người ,mọi tầng lớp trong xh ,là thanh niên VN nói chung và đoàn thanh niên Công sản HCM nói riêng lại càng gưong mẫu và tích cực tham gia vao các công tác giữ gìn an ninh tổ quốc cụ thể là các p/tr giữ vững an ninh tật tự địa phương

Để quán triệt quan điểm trên: mỗi SV trong tg học tập tại nhà trg pahỉ say mê học tập chăm rèn luyện có nhận thức đúng những điều hay , ẽ pahỉ biết các việc nên làm và các việ ko dc làm

;nắm vững và chấp hành đầy đủ các nội quy quy định của nhà trg ,các địa phương của địa phương và pháp luật cảu nhà nc.;phát hiện mà mạnh dạn đấu tranh với các hiện tg tiêu cực ảnh hg đến an ninh trật tựcủa đị phương or ở trong nhà trg.Nhằm phát huy đc những mặt tích cực , ạhn chế những tồn tạicủa SV, đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của địa phương và các phtr khác của nhà trg của mỗi cá nhân phải rèn luyện tốt,tu dưỡng phẩm chất đạo đúc của mỗi SV ,kính trọng thầy cô giáo tôn trọng các cơ quan chính quyền tích cực tham gia các ptr của địa phương

*mỗi SV tự giác chấp hành các quy định v đảm bảo an ninh trật tự cảu nhà trg và của địa phương nơi cư trú

*Tích cực tham gia vào các ptr bảo vệ an ninh trật tự của địa phương

*Luôn luôn nêu cao ý thức cảnh giác,tích cực tham gia hđ phòng chống tội phạm ở địa phương ,phát hiện những hiện tg tiêu cực,những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong nhà trg và nơi cư trú kịp thời,cung cấp cho cơ quan công an để có biện pháp nhăn chặn và giải quyết

trach nhiem cua sinh vien trong viec tham gia phat trien ba ve an ninh to quocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!