For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

vi khuan la gi neu hinh thai kich thuoc cua vi khuan

6.6K 0 0

*Kn: là nhóm vsv dã có cấu tạo tb có thể đơn bào or đa bào đa số sống hoại sinh(sống trên các vật củ HC cơ thể chết) đa số ko có tiên mao khả năng di chuyển rất hạn chế kích thước tính bằng µm:0,1-0,5 *2-6µm

vk có vai trò quan trọng so chiếm số lg lớn trong VSV có khả năng phân giaỉ các HC khép kín vòng tuần hoàn vật chất có nhiều ý nghĩa nhất

*hình thái kích thước VK :càu khuẩn,trực khuẩn,cầu trực khuẩn,xoắn khuẩn phẩy khuẩn

Cầu khuẩn:(coccus.cocci): -đơn cầu khuẩn: monococcus.có rất nhiều giống khác nhau.Micrococcus agilis tham gia vào qtr chuyển hóa Ni tơ .amon

Monococcus lactis tham gia vào qtr hình thành nấm men

-song cầu khuẩn( diplococcus) : gồm 2 tb đại diện 1 số loài: diplococcus pneumonia( giống song cầu khuẩn gay bẹnh viêm phổi).Azotobacter chlorophyll

-tứ cầu khuẩn: (tetracoccus,tetracocci): tetracoccus homari: gây rất nhiều bệnh trên gà

-tụ cầu khuẩn( Staphylococcus.Staphylococci): hình chùm nho gây bẹnh ng và dộng vật: staphylococcus epidermidis

-liên càu khuẩn( Streptococus) chuỗi hình xếp lại vboiws nhau: đại dieenjlaf streptococcus lactic gây hỏng đồ hộp

-Giống bất càu khuẩn( Sarcina) đứng thành khối từ gồm 8or 16 tb.ĐẠI diện: sarcina lutea

Trực khuẩn(bacillus)

-Bacillus,bacilli: là trực khuẩn Gam dg sống hiếu khí sinh nha bào chiều ngang của nha bào ko vượt quá ngang của VK do đó có nha bào thì tb vk ko thay đổi hình dạng thí dụ trực khuẩn nhiệt than( Bacillus anthracis)

-bacterium,bacteria: là trực hkuaarn gam âm sống hiếu khí ko sinh nha bào thường có long ở quanh than VK có nhieuf loại Bacterium gây bệnh chon g và ra súc như trực khuẩn đg ruột: salmonella,Escherichia

-Clostridium: trực khuẩn dg 2 dầu tròn sóng kỵ khí sinh nha bào chiều ngang của nha bào thường lớn hơn chiều ngang của VK vi thế khi mang nha bào VK biến đổi hình dạng như hình thoi hình vợt hình dùi trống...có nhiều loại gây bệnh chon g và ĐV như trực khẩn uốn ván (clostridium tetani)

-corynebacterium: ko sinh nha bào khi nhuộm bắt màu khacs nhau ở những đoạn nhỏ mà nó tạo thành(corynobacterium diphythuriae)

Cầu trực khuẩn: dạng trung gian giữa cầu khuẩn và trực khuẩn: (coccus-bacillus)dạng elip : pasteurella gây bệnh tụ huyết trùng ở ĐV (lợn)

Xoắn khuẩn( Spirillum): có 2 vòng xoắn trở lên.đại diện: treponema dentina: gây bệnh giang mai .Spirillum rubrum: gây bệnh uốn ván

Phẩy khuẩn( vibrio) dạng dấu hỏi phẩy trăng khuyếtđại diện :cell vibro dennitrificant :có khả năng phân hủy xelulozo tinh bột hợp chất cơ sợi trongnc thải đk yếm khí .Vibrio chlolerae:gây bệnh tả

vi khuan la gi neu hinh thai kich thuoc cua vi khuanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!