Phân loại vi khuẩn

2.7K 0 0

-VK cũng như các loại VSV khác cần đc fân loại trog những hệ thống fân loại nhất định.Việc fân loại VK hết sức khó khăn và hết sức cần thiết trong nghiên cứu và ứng dụng.-Để fân loại VK,trc hết ngta p.lập và tuyển chọn thuần khiết rồi định lượng dựa vào đặc điểm sau:+các đặc điểm hình thái,cấu tạo,kích thước,có hay không tiêm mao,vỏ dày,ctrúc gram +hay -,slượng riboxome,đ2 vật chất dy truyền,có plasmit hay không.+dựa trên đ2 sih lý sih hoá từng chủng.+nghiên cứu khả năng sinh hay không sih nha bào,khả năng nuôi dưỡng của nó bởi mỗi 1 loài VSV có 1 mtrg nuôi cấy riêng biệt.->cho thấy,việc fân loại VK cực kì khó khăn.PL VK k như các SV khác chỉ bắt đầu từ bộ:Bộ(order)-bộ fụ(suborder)-họ(family)-tộc(tribe)-giống(genus)-loài(species)-thứ(narity)-dạng(formi)-chủng nòi.-Mỗi loài có 1 tên riêng.Tên đc đặt theo danh từ ghép của Nitơ.từ thứ nhất chỉ tên giống,viết hoa chữ cái đầu tiên,từ thứ 2 chỉ tên loài,viết thường.-trong khoa học để tiện nghiên cứu,ngta thg viết thêm tên tác giả+n

ăm fân lập sau loài VD:Azotobacter chrococum Beyjeninh 1901.-có rất nhiều loài VK có 2 tên gọi khác nhau,ngta gọi là từ đồng danh.-thứ:chỉ 1 nhóm của loài VSV đc fân lập và tuyển chọn ở vùng sinh thái rộng.-Dạng:tương tự thứ nhưng ở vùng sinh thái hẹp.-Chủng,nòi:1 nhóm của loài SV được fân lập và tuyển chọn ở 1 vùng ST xác định trong khoảng thời jan xác định

Phân loại vi khuẩnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!