Câu 16: Tỷ trong? dung trọng?kết cấu đất

30.1K 3 1

-Tỷ trọng đất:

+Khái niệm:tỷ trọng đất là tỷ số trọng lượng (gam) của một đơn vị thể tích đất(cm3) ở trạng thái rắn,khô kiệt,các hạt đất xếp sít vào nhau so với trọng lượng của một khối nước có cùng thể tích ở 4oC.d=P/p1

Trong đó: d-tỷ trọng đất

P-trọng lượng thể rắn của đất trong thể tích không đổi,không cso khoảng hổng không khí.P1-trọng lượng nước ở cùng thể tích ở 4oC

Tỷ trọng đất phụ thuộc vào thành phần khoáng vật,thành phần hóa học của đất,đất càng nhỏ mịn thì tỷ trọng càng lớn.Nếu trong đất có nhiều mùn và HCHC thì tỷ trọng nhỏ

Các loại đất chính ở VN ở tầng đất mặt thương có:2,49

Tỷ trọng đất dùng để tính toán độ xốp của đất,trong phân tích thành phần cơ giới,nhận xét sơ bộ về hàm lượng hữu cơ,tỷ lệ sét của một loại đất nào đó.

-Dung trọng đất:là trọng lượng đất khô (gam) ở trạng thái tự nhiên của 1 đơn vị thể tích đất (cm3) sau khi sấy khô kiệt.

D=P/V trong đó:D-dung trọng đất(g/cm3)

P-trọng lượng đất khô trong ống trụ ở trạng thái tự nhiên(g)

V-thể tích ống trụ(cm3)

D phụ thuộc vào thành phần khoáng vật,hàm lượng chất hữu cơ và kết cấu đất

Đất giàu hữu cơ và tơi xốp thì D lớn,D tăng theo hầu hết là theo chiều sâu của đất

Ở VN thường có: 0,71

Dung trọng đất dùng để tính độ tơi xốp đất,P/ha,trữ lượng dung dịch hay nước trong đất,kiểm tra các công trình thủy lợi.

-Kết cấu đất: :là trạng thái khi các phân tử cơ giới đất gắn kết với nhau thánh các hạt kết.

Nếu các phân tử cơ giới đất không gắn kết với nhau mà ở trạng thái rời rạc như đất cát hoặc kết dính như đất sét thì đất đó cũng là đất không có kết cấu đất.

Căn cứ vào TPCG đất:viên,hạt,cục,tảng,khối lăng trụ,hột,phiến,hình trụ.Trong đó có 2 dạng kết cấu viên và kết cấu hạt là làm cho đất có kết cấu tốt.

Câu 16: Tỷ trong? dung trọng?kết cấu đấtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!