Select All
  • İMKANSIZIM
    264K 9.3K 111

    Yağmur ailesini yedi yaşındayken kaybetmiş bir kızdı. Mavi gözleri acıya tutsak, aşka yabancıydı. Onun hayatı yılların verdiği acılarla beraber bir olmuş koca bir karanlığa hapsolmuştu. Çocukluğunun ona getirdiği nefret ve kayıplarla bir bütün olmuştu Yağmur gözler. 17 yılın koca bir intikam girdabına dönüşeceğini ki...

    Completed