Select All
  • Imperial Academy(school of demons)
    2.3K 109 6

    IMPERIAL ACADEMY:Isang sikat na eskwelahan,isang eskwelahang pinapangarap ng marami na makatungtong sa eskwelahang ito ngunit sa likod pala ng nakakabighani nitong anyo ang eskwelahang hinahangaan pinapangarap ay eskwelahang puno ng demonyong tao Isang larong mahirap takasan,Isang laro na isa lang ang pwedeng manalo.k...