Select All
  • TEDDY (Sample)
    225K 11.7K 29

    (Editing in Progress) Claire Verena, si gadis sunyi yang mengimpikan keajaiban berlaku dalam hidupnya. Bagaikan hajat dikabul bintang harapan, dirinya bertemu dengan seorang pelajar baru di sekolahnya. Teddy. Pelajar yang serba-serbi kekurangan. Seorang yang tidak bijak dalam setiap mata pelajaran, tidak mahir bersu...