Select All
  • TEDDY (Sample)
    221K 11.4K 29

    (Editing in Progress) Claire Renema, si gadis sunyi yang mengimpikan keajaiban berlaku dalam hidupnya. Bagaikan hajat dikabul bintang harapan, dirinya bertemu dengan seorang pelajar baru di sekolahnya. Teddy. Pelajar yang serba-serbi kekurangan. Seorang yang tidak bijak dalam sebarang mata pelajaran, tidak mahir ber...