Select All
  • Cruel Intentions
    31 2 2

    [WARNING: THIS STORY MAY CONTAIN MATURE SCENES. PLEASE, READ AT YOUR OWN RISK] Sa edad na walo, maagang naulila sa magulang at namuhay nang mag isa sa bayan ng Fuentebelle, si Maria Rosa Santillan. Ang tanging naging gabay niya lamang sa kanyang paglaki ay ang matandang kapit bahay nito. Lumaki naman siyang mapagmahal...

    Mature