Select All
  • [Xử Nữ-Nhân Mã] Độc Sủng Vương Phi
    20.8K 1.1K 24

    ⚠⚠⚠ Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc! Truyện sẽ có nội dung 18+ nên nếu thanh niên nghiêm túc nào bị dị ứng với H xin hãy cân nhắc kẻo bị ngộ độc. Nàng, rõ ràng là một tiểu thư, là cháu gái độc nhất của Dương gia, vậy hà cớ gì xuyên đến nơi này, rồi gặp y? Sống 1 cuộc sống tranh sủng nơi cung đình phức tạp mà trở nên...

    Mature