myce03

sadist lover book by aril_daine

  • SL BOOK 3: Definitely a Sadist! (FIN)
    13.5M 172K

    sa tatlong taong nakalipas, maari nga kayang madaming nagbago? maari kayang makalimutan ang mga dating pinagsamahan? pwede din kayang nagtanim siya ng galit? o ang tanging nakalimutan lang niya ay ang dating nararamdaman? yun lang at wala ng iba

    Completed