Select All
  • NAR
    621K 16.4K 14

    Hep yıldız kayarken dilek tutulurdu, değil mi? Onlar saatlerce bir yıldızın kaymasını bekleyip, o kaydıktan sonra tutmuşlardı dileklerini. Çünkü onlar için, kayan yıldız gökyüzüne ihanet etmişti. Bu yüzden dileklerini ona değil, gökyüzünden vazgeçmeyen tüm yıldızlara sunmuşlardı. Sırf âşık olduğu adama ulaşmak uğruna...

  • Ruhsuz Ezgiler
    3.5K 912 16

    "Şimdi söyleyin bana. Bu zavallı evreni, bir şarkı mı kurtaracak?"