Select All
  • LİSEDEKİ VAMPİR
    1.9M 68.4K 63

    Hayatındaki kötü gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir travma.. Jennifer Carter'ın her genç kız gibi bir kurulu düzeni vardı. Tâ ki erkek arkadaşından ihanete uğrayana dek. Yaşamına devam etmek için iki farklı yol önüne serilir , James Chess gibi korkutucu hastalıklı bir vampir le ama her ne olursa olsun Jennifer...

    Completed   Mature