Select All
  • Korupsi Pendidikan
    6.2K 225 4

    Raudhah telah memulakan pekerjaannya sebagai seorang guru tadika di sekolah antarabangsa. Namun disebalik sekolah terdapat rahsia yang tidak diketahui oleh ramai. Raudhah semakin hari semakin terjebak dalam rahsia gelap sekolah itu.

    Mature