Select All
 • [Trans] Inumaki Toge x Reader
  49K 1.5K 6

  Bạn là một cô gái bình thường vừa gia nhập thế giới chú thuật sư, với một mong ước là có thể khiến thế giới trở lên tốt đẹp hơn. -Câu chuyện bắt đầu từ tập 6, khi mà Yuuji đã 'chết' -Câu chuyện sẽ bám sát cốt truyện chính. Đây là truyện mình dịch, không phải là chuyện mình viết. Câu chuyện ở đây thuộc về @himikowo...

 • Inumaki Toge x Reader TRADUZIONE
  510 24 3

  sei una ragazza normale che si è recentemente unita alla tecnologia jujutsu per diventare uno stregone jujutsu, nella speranza di rendere il mondo un posto migliore - la storia inizia intorno all'episodio 6, dove itadori yuuj è 'morto' - seguirà anche la trama originale dello spettacolo jujutsu kaisen > aspetti princi...

 • Inumaki Toge x Reader (tłumaczenie)
  612 52 5

  ⚠️ Opowiadanie nie jest mojego autorstwa. Opis oraz okładka też nie należą do mnie. Oryginał został napisany przez @himikowo. Tłumaczę za zgodą!⚠️ jesteś zwykłą dziewczyną która ostatnio dołączyła do technikum jujtsu żeby zostac zaklinaczem, w nadzieji stworzenia świata lepszym miejscem. - historia rozpoczyna się oko...

 • [Trans] Inumaki Toge x Reader
  82 6 2

  -Đây không phải truyện của tôi , xin được nhắc lại . Đây không phải truyện của tôi , tôi chỉ dịch truyện này mà thôi . Trước cũng có một bản dịch về truyện này nhưng nó kết thúc ở chap 34 và tôi sẽ dịch lại từ đâu - Các bạn có thể đọc truyện gốc ở trang của tác giả @himikowo , tên truyện đúng như trên : "bạn là một cô...

 • inumaki toge x lectora
  14.2K 1.3K 50

  ¡ estás en el mundo de los hechiceros y maldiciones de jujutsu, poniendo todo tu esfuerzo para mejorar tanto vos como tu técnica de onda de choque, todo para lograr tu objetivo de hacer de este mundo un lugar mejor. ! @himikowo | 2021