Select All
  • MINE [On Going]
    9.2K 5.4K 35

    apa itu bahagia? apa itu cinta? apa itu keluarga? "tak sepenuhnya keluarga dapat memberikan kebahagiaan. keluarga bagaikan jurang, tak sepenuhnya keluarga dijadikan sebagai tempat mengadu. menurut ku keluarga lah yang membuat ku menderita" -Jeevica Nayara Ella "ma,..Naya di bully lagi." "kamu lawan dong. kenapa? gak b...