Select All
  • İnsanlığımı Yitirirken
    184 0 2

    Bu eserinde dazai çocukluğunda yaşadığı yalnızlığı gençliğinde ailesinden kopuşunu ve daha sonra tokyo'da geçirdiği sıkıntılı yıllarını intihar girişimlerini vereme yakalanışını içe dönük bireysel bir anlatı yerine yaşam alışkanlıkları üzerinde yoğunlaşarak ustalıkla ve yalın bir anlatımla

  • Gölge
    81 10 1

    Denemeler, günlüğümden seçmeler ve ben. Her cümlesinde kendinizi bulacaksınız. Bu bir roman değil, bu hayatınız.