Select All
  • It Started With a Quiz
    84K 3.7K 17

    Hindi mo talaga maiiwasan na may hindi ka kaiinisang tao sa buhay mo. Hindi mo man alam ang dahilan pero sadyang ayaw mo lang talaga sa tao na yun. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana, na yung taong kinaiinisan mo, makakasalamuha't makakasama mo pa. Paano nalang kung pinagtagpo ng landas ang babaeng may malalim na sam...