Select All
  • help for love |taekook ✔️
    4.1M 329K 43

    Üniversitenin dedikodu sayfasında Kim Taehyung'un, bakışlarını üzerinden çekemediği için, Jeon Jungkook'u sevdiğine dair haberler çıkar. instagram-text

    Completed   Mature