Select All
 • 𝐀𝖗𝖈𝖆𝖓𝖊 悪魔 𝖳𝗁𝖾𝗆𝖾 𝗌𝗁𝗈𝗉
  183 33 7

  楤─「𝐀𝐑𝐂𝐀𝐍𝐄 𝐓𝐇𝐄𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐏」 ━━ "𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒌𝒚 𝒊𝒔 𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒈𝒊𝒄𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍" 〔 𝗔𝗘𝗦𝗧𝗛𝗘𝗧𝗜𝗖 𝗜𝗖𝗢𝗡𝗦 & 𝗧𝗛𝗘𝗠𝗘𝗦 〕 ꙳ 𝖮𝖯𝖤𝖭 : ꙳ 𝖳𝖤𝖬𝖯𝖮𝖱𝖠𝖱𝖸 𝖧𝖨𝖠𝖳𝖴𝖲 : [🥀] ꙳ 𝖢𝖫𝖮𝖲𝖤𝖣 : ʀᴇᴀᴅ ɪɴ ʙʟᴀᴄᴋ.

 • ♡⃕𝗡𝗨𝗥 𝗘𝗟𝗔𝗜𝗟𝗔
  1.3K 135 7

     𝘽𝙚𝙖𝙣 = 𝙃𝙬𝙖 𝙃𝙖𝙣𝙚𝙪𝙡 ♡ Ma̶n̶ic ✘d̶i̶so̶rd̶er̶ 외로운 ⤹ 사랑 : y᥆υя ᥣ᥆νᥱ ι᥉ ᥲ ᥣιᥱ

 • 𝑴𝒀 𝑴𝑶𝑶𝑵.°୭̥‧₊˚✧♡
  628 111 11

  13.O4 : į Ꝉօѵҽ Yօմ βҽąղìҽ 사랑 ❥ 𝘉𝘦𝘢𝘯 :: 𝘔𝘰𝘰𝘯 :: 𝘖𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦𝘴 爱 11:11 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 无限᭡

 • 𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋
  6.4K 223 1

  𝓔𝔁𝓪𝓬𝓽𝓵𝔂 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓽𝓲𝓽𝓵𝓮 𝓼𝓪𝔂𝓼, 𝓭𝓪𝓻𝓵𝓲𝓷𝓰.

  Completed