Azize Katerina'nın Gizemli Evliliği

357 41 5
                  

Azize Katerina'nın Gizemli Evliliği (Veronese-1575)VENEDİK RÖNESANSI

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.


Azize Katerina'nın Gizemli Evliliği
(Veronese-1575)
VENEDİK RÖNESANSI

Azize Katerina, Roma Mısır Valisi'nin kızı olması nedeniyle prenseslik kimliğini de taşımaktadır, Hrıstiyanlık dinini benimsemiş ve dinini yüzlerce insana yayan bir kadındır. Romalılar tarafından keşfedildikten sonra ölüm cezasına çarptırılan Katerina, antik çağdan kalma bir idam yöntemi olan, büyükçe bir at arabasının tekerine bağlanarak kolların ve bacakların vurularak kırılması suretiyle öldürülmek istenir.  (Buna "Breaking Wheel" denir.) Ancak vücudu tekerleğe değer değmez tekerlek mucizevi bir biçimde kırılır. Bunun ardından boğazı bir kılıçla kesilerek öldürülür. Bu nedenle Katerina, kırık tekerlek ve kılıç sembolleriyle anımsanır. Örneğin;

(bknz: Carvaggio-İskenderiyeli Azize Katerina)

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

(bknz: Carvaggio-İskenderiyeli Azize Katerina)

Ancak bu resimde anlatılmak istenilen hikaye bu değildir. Bu nedenle bu sembolik nesneleri burada görmeyiz. İdam edilmeden önce tutsak olarak işkencelere maruz kalan Katerina, dininden yine de vazgeçmez. Bunun üzerine İmparator Maxentius, Azize Katerina'ya evlilik teklifinde bulunarak ona sahip olmak ister. Azize Katerina'ysa, kendinin İsa'yla evli olduğunu ve bakireliğini İsa'ya adadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve idama mahkum olur.

Eserdeyse, Azize Katerina ile, Meryem'in kucağında henüz bir bebek olan İsa arasındaki sembolik evlilik anlatılmıştır. Prenseslik statüsünden ötürü giydiği taç ve işlemeli elbisesiyle Katerina, İsa'ya yüzük parmağını uzatır ve İsa, Azize'nin parmağına bir evlilik yüzüğü geçirmektedir. Katerina'nın ihtişamlı görünüşüne karşın Meryem son derece sadedir. Eserdeki diğer figürler bu evliliği kutlayan meleklerden oluşur. Gökyüzündeki bebek meleklerin ellerinde tuttukları taç Meryem için, öte yandan tuttukları şehitliği simgeleyen palmiye dalı ise Katerina içindir.

Ayrıntılı mermer ve kıyafet işlemeleri, renklerin canlılığı ve ayrıntılı yapısıyla, Venedik Rönesansının göz kamaştırıcı yapısını bütünüyle içinde barındırır.

history of artHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin