Chu Chí Hâm

7.2K 116 5
                  

Tên: Chu Chí Hâm | 朱志鑫 | Zhū zhìxīn
Biệt Danh: Chu Chu
Sanh Thần: 19.11.2005
Sở thích: Vũ đạo, ăn thịt
Sở Trường: Bóng rổ, bơi lội, vũ đạo, ca hát
Đánh giá cá nhân: "Có thịt là có em!", là một sát thủ ăn lẩu, YÊU ớt kinh khủng khiếp, tính cách bình tĩnh chậm nhiệt, cực kì thích chơi bóng rổ.
Weibo: TF家族-朱志鑫 ( https://weibo.com/u/7449707763 )

com/u/7449707763 )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Profile of F3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ