For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Giao trinh nghiep vu huong dan

1.3K 0 1

CHƯƠNG I

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. DU LỊCH VÀ VỊ TRÍ CỦA HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN DU LỊCH

1.Lịch sử ra đời của hoạt động du lịch:

Cũng như nhiều ngành khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, sản xuất, ngành Du

Lịch được hình thành rất sớm trong bối cảnh lịch sử nhất định.

Thời cổ đại,các quốc gia chiếm hữu nộ lệ với các nền văn minh rực rỡ ở

Ai Cập, Lưỡng Hà, An Độ, Trung Hoa, Hy Lạp, La Mã được hình thành... Con

người đã có quá trình giao lưu kinh tế và văn hoá. Nhu cầu tìm

hiểu,tham quan và cả nghỉ ngơi đã xuất hiện trước hết ở giai cấp quý

tộc chủ nô rồi mới tới các thương gia,các nhà tu hành, nhà khoa học...

Các nhà Sử học cho rằng ,từ 5000 năm trước đây những chuyến vượt biển

đã bắt đầu từ Ai Cập.

Trongnhững chuyến đi ấy,người ta kết hợp các mục đích,trong đócó cả mục

đích du lịch - dù những khái niệm " du lịch", "hoạt động du lịch" chưa

ra đời. Theo những miêu tả được ghi trên tường của đền thờ Deit El

Bahari ở Luxor, vào năm 1490 trước Công Nguyên,vua Ai Cập đã tổ chức

một chuyến đi vì mục đích du lịch đến miền Punt (có thể là Sômali ngày

nay). Những người đi du lịch đó thực sự là những người dũng cảm trong

điều kiện di chuyển ở những chặng đường dài như vậy. Những người Sumers

vùng Lưỡng Hà đã sáng tạo ra tiền và dùng nó trong hoạt động vận chuyển

và kinh doanh cùng với bánh xe cách đây gần 6.000 năm được xem là cái

mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành ngành du lịch. Các nhà khoa học

Mỹ (Robert W.Mc' Wtosh và Charles R. Goeldner) cho rằng họ là người

sáng lập Ngành Du Lịch của nhân loại vì người ta có thể trả tiền cho

việc vận chuyển và lưu trú.

Hàng nghìn năm trước Công Nguyên cư dân ở Ai Cập, Lưỡng Hà, An Độ,

Trung Quốc đã thực hiện những chuyến hành hương tới các đền đài,chùa

miếu, lăng tẩm... trong những lễ hội tôn giáo. Những chuyến đi kéo dài

nhiều ngày, thậm chí hàng tháng và cách xa nơi ở của họ đã dẫn tới việc

xuất hiện những nơi ăn ở dành cho người hành hương. Đó chính là những

dịch vụ sơ khai cho loại hình du lịch được gọi là du lịch tôn giáo,nói

rộng ra là du lịch văn hoá sau này. Một số nhà tư tưởng,nhà khoa học

cũng đã thực hiện những chuyến du lịch dài ngày trên lãnh thổ quốc gia

rộng lớn như Khổng Tử (551 - 479 trước Công nguyên) đã đến nhiều vùng

Giao trinh nghiep vu huong danĐọc truyện này MIỄN PHÍ!