Herodot part 1

1K 0 0

KSIĘGA PIERWSZA

KLIO

Herodot z Halikarnasu przedstawia tu wyniki swych badań,

żeby ani dzieje ludzkie z biegiem czasu nie zatarły się w pa-

mięci, ani wielkie i podziwu godne dzieła, jakich bądź Helle-

nowie, bądź barbarzyńcy dokonali, nie przebrzmiały bez echa,

między innymi szczególnie wyjaśniając, dlaczego oni na-

wzajem z sobą wojowali.

Znawcy dziejów wśród Persów utrzymują, że Fenicja-

nie winni byli tej niezgody. Oni to bowiem przybyli od tak

zwanego Morza Czerwonego nad nasze morze1 i osiedlili się

w krainie, którą jeszcze teraz zamieszkują; zaraz też puścili się

w dalekie podróże morskie; wywożąc zaś towary egipskie

i asyryjskie, dotarli do różnych stron, między innymi także do

Argos. Argos w owym czasie górowało pod każdym względem

nad miastami kraju, który teraz nazywa się Helladą. Przybyli

więc Fenicjanie do tego Argos i wyłożyli swój towar. Na piąty

czy szósty dzień, kiedy już prawie wszystko wyprzedali, przy-

szła nad morze wraz z wielu innymi niewiastami królewna,

której było na imię, jak to zgodnie również Hellenowie podają,

Io, córa Inachosa. Stanęły przy rufie okrętu i kupowały to-

wary, jakie im najbardziej przypadły do serca, a wtedy Feni-

cjanie porozumieli się z sobą i napadli na nie. Większość ko-

biet umknęła, Io jednak i jeszcze inne zostały porwane. Feni-

cjanie wrzucili je na okręt i odpłynęli do Egiptu.

1 Śródziemne

W ten sposób według opowiadania Persów, nie Hellenów,

przybyła Io do Egiptu i to była pierwsza krzywda. Następnie

kilku Hellenów (imion ich nie umieją Persowie podać) wylą-

dowało w fenickim Tyros i porwało stamtąd królewską córkę,

Europę. Byli to zapewne Kreteńczycy. - Tak zatem od-

płacono tamtym równą tylko miarką, ale później Hellenowie

stali się sprawcami drugiej krzywdy. Popłynęli bowiem na

długim okręcie* do kolchidzkiej Aja nad rzeką Fasis i po za-

łatwieniu innych spraw, które były celem ich podróży, porwali

córkę królewską, Medeę. Król Kolchów wysłał herolda do

Hellady, żądając odszkodowania za porwanie i zwrotu córki;

Hellenowie jednak odpowiedzieli, że skoro nie otrzymali od-

szkodowania za uprowadzenie Iony z Argos, i oni go nie

dadzą.

Potem za drugiej generacji, jak mówią Persowie, Aleksan-

der, syn Priama, który słyszał o tych zdarzeniach, zapragnął

Herodot part 1Przeczytaj tę opowieść za DARMO!