GTNV Boy

1.3K 31 3
                  

1 Bạch Dương_17t_Chiến thần 

Xuất thân : Làm chức vụ Chiến thần ở Thiên Giới từ khi còn nhỏ tuổi, sức mạnh của anh là vô đối ( nói chung là rất mạnh ) anh được đào tạo để đánh với những yêu quái mạnh phá hoại sự yên bình của Thiên Giới, từ nhỏ đã chơi thân với Kim Ngưu và Thi...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xuất thân : Làm chức vụ Chiến thần ở Thiên Giới từ khi còn nhỏ tuổi, sức mạnh của anh là vô đối ( nói chung là rất mạnh ) anh được đào tạo để đánh với những yêu quái mạnh phá hoại sự yên bình của Thiên Giới, từ nhỏ đã chơi thân với Kim Ngưu và Thiên Bình thường là trung tâm bị Thiên Bình xả giận vào người ( tội anh nghê )

Tính cách : Vô tư , năng động, hoạt bát được mọi người quý mến nhưng cux là trung tâm của sự xả giận vì quá nhu nhược 

2 Kim Ngưu_17t_Ti Mệnh Tinh Quân

Xuất thân : Nắm giữ số mệnh của từng người ở Nhân Loại, tạo ra một cuốn số mệnh cho từng người, công việc này đòi hỏi trí thông và nhanh nhẹn nên anh trong lúc làm việc sẽ nhập tâm sâu vào công việc sẽ hk một ai có thể quấy rầy 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xuất thân : Nắm giữ số mệnh của từng người ở Nhân Loại, tạo ra một cuốn số mệnh cho từng người, công việc này đòi hỏi trí thông và nhanh nhẹn nên anh trong lúc làm việc sẽ nhập tâm sâu vào công việc sẽ hk một ai có thể quấy rầy 

Tính cách : điềm đạm, nói năng nhẽ nhàng vs những bạn nữ, ga lăng làm nhìu phái nam phải ghen tức vì con gái bu đầy theo cậu có một lượng đông hk đếm xuể 

3 Sư Tử_17t_Tộc Mèo thần

Xuất thân : Là con trai còn sống sót lại trong gia tộc mèo thần có khả năng tiên tri, anh lun có một đôi tai trên đầu và lun phải tìm cách dấu diếm để hk cho bọn co người biết anh trog tộc mèo mà tìm cách giết hại 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xuất thân : Là con trai còn sống sót lại trong gia tộc mèo thần có khả năng tiên tri, anh lun có một đôi tai trên đầu và lun phải tìm cách dấu diếm để hk cho bọn co người biết anh trog tộc mèo mà tìm cách giết hại 

Tính cách : Có phần nhát gan zậy thui nhưng khi chiến đấu thì rất mạnh mẽ có ích vs mọi người trong lớp vì khả năng tiên đoán tương lai của anh như thần

4 Ma Kết_17t_Ma Tôn

Xuất thân : Con trai duy hất của Diêm Vương cai quản cực âm của Nhân Loại , trong gười anh chứa rất nhìu sát khí khiến yêu ma hk dám đối đầu vì anh ắm giữ đại giam Thành Hoang một khi đã nhốt vào đó thì thoát ra chỉ là một con số 0

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xuất thân : Con trai duy hất của Diêm Vương cai quản cực âm của Nhân Loại , trong gười anh chứa rất nhìu sát khí khiến yêu ma hk dám đối đầu vì anh ắm giữ đại giam Thành Hoang một khi đã nhốt vào đó thì thoát ra chỉ là một con số 0

Tính cách : khá lạnh nhạt nhưng hk lạnh mấy.....

5 Thiên Yết_17t_Rồng thần thượng cổ

Xuất thân : Các oán khí của Rồng thần được tập trung và ngưng tụ tạo thần anh, anh hk ngừng trả thù những tên yêu ma đã tiêu diệt loài Rồng, bạn thân của anh là Ma Kết tên Ma Tôn cai quản Thành Hoang nơi mà anh có thể trả thù người đã tiêu diệt lo...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xuất thân : Các oán khí của Rồng thần được tập trung và ngưng tụ tạo thần anh, anh hk ngừng trả thù những tên yêu ma đã tiêu diệt loài Rồng, bạn thân của anh là Ma Kết tên Ma Tôn cai quản Thành Hoang nơi mà anh có thể trả thù người đã tiêu diệt loài Rồng. Nếu linh lực hay bị thương nặng anh sẽ hóa thành một con rồng đen

Tính cách : Được các oán khí gưng tụ tạo thành nên anh rất ít nói, hk qua tâm mấy chuyệ ngoài lề của chúng bạn chỉ tập trung tìm tên đã ám sát loài Rồng thần thượng cổ nói chung là rất lạnh lùng lạnh hơn cả tảng băng trong Vạn Chi Khư ngàn năm

6 Song Tử_17t_Pháp sư trừ tà

Xuất thân : Trog một gia tộc trừ tà có tiếng tăm chuyên đi trừ tà yêu khi ai bị đọa ma ( tức là bị yêu quái khống chế trog cơ thể ) 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xuất thân : Trog một gia tộc trừ tà có tiếng tăm chuyên đi trừ tà yêu khi ai bị đọa ma ( tức là bị yêu quái khống chế trog cơ thể ) 

Tính cách : Bình thường thì nói nhiều nhưng khi hk có hứng là hk thik nói anh kể cho mọi người nghe những câu truyện hấp dẫn, lôi cuốn khiến ai trong lớp thường hay có hứg nghe những câu truyện đó nhưng lời anh nói ra đều cay nghiệt chê ra thật lòng hk nghĩ ngợi nên hay bị con gái ghét cay ghét đắng

                                                           Nhớ đón xem Couple nha 

Lớp học ưu túWhere stories live. Discover now