MobiZone

5.3K 0 0

Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng | Quy định chung | Giá cước

GIỚI THIỆU VỀ MOBIZONE

Gói cước di động nội vùng là loại hình thông tin di động trả tiền trước cho phép thuê bao thực hiện cuộc gọi với mức cước ưu đãi trong một khu vực địa lý do chủ thuê bao lựa chọn;

Trong zone (Inzone): là trong vùng do khách hàng lựa chọn (phạm vi tỉnh, thành phố). Khách hàng khi ở trong zone, thực hiện các cuộc gọi trong nước sẽ được hưởng mức cước ưu đãi theo quy định của gói cước.

Ngoài zone (Outzone): là ngoài vùng do khách hàng lựa chọn. Khi khách hàng ra khỏi vùng lựa chọn và thực hiện các cuộc gọi trong nước thì sẽ bị tính cước ngoài zone theo quy định của gói cước.

Tên gọi của gói cước di động nội vùng: MobiZone.

Giá cước:

Gói cước di động nội vùng:

Mức cước:

Cước hoà mạng và cước thuê bao tháng: Không cước hoà mạng, cước thuê bao tháng. Khách hàng khi đăng ký hoà mạng mới gói cước di động nội vùng sẽ được cấp bộ trọn gói bao gồm 01 simcard 64K đã được nạp sẵn tiền với mệnh giá tương ứng với giá bán bộ trọn gói.

Cước thông tin di động:

Cước cuộc gọi của thuê bao khi ở trong vùng đăng ký (Inzone):

TT

Cước cuộc gọi khi thuê bao ở trong vùng đăng ký (Inzone)

Mức cước cuộc gọi

Chưa bao gồm thuế GTGT

Đã bao gồm thuế GTGT

1

Cước thông tin gọi nội mạng trong nước:

900 đồng/phút

990 đồng/phút

- 06 giây đầu:

90 đồng

99 đồng

- 01 giây tiếp theo:

15 đồng

16,5 đồng

2

Cước thông tin gọi thuê bao cố định nội tỉnh/thành phố (cùng homezone khách hàng đăng ký)*

1.263,6 đồng/phút

1.390 đồng/phút

- 06 giây đầu:

126,36 đồng

139 đồng

- 01 giây tiếp theo:

21,06 đồng

23,17 đồng

3

Cước thông tin gọi liên mạng trong nước:

1.354,5 đồng/phút

1.490 đồng/phút

- 06 giây đầu:

135,45 đồng

149 đồng

- 01 giây tiếp theo:

MobiZoneĐọc truyện này MIỄN PHÍ!