{TEMİZLENMEMİŞ RUHLAR}

220 128 22
                  

Hayat herkese adaletsizse,Bu adaletli olduğunu göstermez mi?İnsanoğlu hiç yıpratır mı kendinidüşünmek için usta!Siz söyleyin ben söyleyeyimHayatta birşey değişmedikçe

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Hayat herkese adaletsizse,
Bu adaletli olduğunu göstermez mi?
İnsanoğlu hiç yıpratır mı kendini
düşünmek için usta!
Siz söyleyin ben söyleyeyim
Hayatta birşey değişmedikçe...

Belki de olacağı vardı olmayacakların,
Belki de bu insanoğlu hiç anlamadı
Bana komik gelir düşünmek bazen
İnsanoğlunun belki de böyle büyüdüğünü...
Sevgiden yoksun, mantıktan uzak bir varlık olduğuna,
kim inanır usta...

Bu bedbahatlarım sana değil bana değil kime o zaman?
Ferhat' ın şirin için delmiş olduğu dağlara mı,
Yada ufukta vakitsiz batan doğan güneşe mi,
Yağmurun gözyaşlarında akan denize mi?
Lakin bilirim ki
Bu bedbahatlarım sanadır insanoğlu...

Yeryüzünü sadece ıslatmakla yetinen yağmur bile, bizim kalplerimizi bir damla bile yumuşatamadı,
Temizlenmedi ruhlarımız,
Belki de bu yağmurlar,
Mezarımızı ıslatacaktı sadece..usta!

ŞAİRİM SENSİN Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin