intro👋👁️👄👁️

2.2K 69 29
                  

Ừm thì do tui mê mí cặp nì quá nên mới có cái truyện nì....hehe....Nhưng giá như tui biết họ sớm hơn 1 chút....thì tui đẻ đc chục cái fic suy đi vào lòng địa đạo Củ Chi r😘 hehe~~
_________________________________________

Cp: (Trung học JJG)

Bae 'bengi' Seongwoong x Lee 'faker' Sanghyeok
(Tình trạnh: Iu nhau được 3 năm😘)

Học sinh 12 vật lí (Lưu ban vì đợi nhỏ bồ tốt nghiệp cùng để hốt về gấp)Đội trưởng clb boxing"Rửa tay gác kiếm" ko có nghĩa là ko hốt đc xác tụi nhóc láo nháo"Đụng bồ t hay mấy đứa em t là tụi m xác định:))""Hyeokie hết thưng anh rồi😥"@bg

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Học sinh 12 vật lí (Lưu ban vì đợi nhỏ bồ tốt nghiệp cùng để hốt về gấp)
Đội trưởng clb boxing
"Rửa tay gác kiếm" ko có nghĩa là ko hốt đc xác tụi nhóc láo nháo
"Đụng bồ t hay mấy đứa em t là tụi m xác định:))"
"Hyeokie hết thưng anh rồi😥"
@bg.bsw

Học sinh 12 vật lí (Bá nhưng lười nó thấm dữ quá nên ko còn khúc sau)Hội trg hội học sinh (Sao tg chả lên đc chức này hay vậy??_cả hội)"Đầu têu" chuyên gia bày trò với lũ trẻ (trâu) để ông bồ nai lưng dọn dẹp "Đường bố đi có bồ bảo kê, sợ đ bố con...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Học sinh 12 vật lí (Bá nhưng lười nó thấm dữ quá nên ko còn khúc sau)
Hội trg hội học sinh (Sao tg chả lên đc chức này hay vậy??_cả hội)
"Đầu têu" chuyên gia bày trò với lũ trẻ (trâu) để ông bồ nai lưng dọn dẹp
"Đường bố đi có bồ bảo kê, sợ đ bố con thằng nào:))"
"Phải "thưng" để có ng "bảo kê free" chứ😏"
@fr.lsh
____________________

Park 'ruler' Jaekyuk x Son 'lehends' Siwoo
(Tình trạng: Gian gian díu díu mập mờ=}})

Park 'ruler' Jaekyuk x Son 'lehends' Siwoo(Tình trạng: Gian gian díu díu mập mờ=}})

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lck | [Texfic] Chuyện tình gà lông bông♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ