6 Cast of T.L.G

28 1 0
                  

*[ZY] for short.*Zyrine Ash Lee: makulit,mapagmahal,iyakin, may pag ka-childish at isa siyang misteryusang babae .

*Yohan Dave Ferrer: the cassanova, maraming babaeng pinaiyak , but magbago kaya siya kapag nakilala na nia ang misteryusang babaeng.

*Tristan Castro: tahimik, pero matagal ng torpe sa pag ibig para kay Eunice, kaibigan ni Yohan.

*Yunice Gaspel: Best friend ni zy ,madaldal, sweet ,may gusto kay Tristan.

*Nica Park : best friend ni zy,mahilig mag imagination ng kung anu - anu,patay na patay sa kapatid ng best friend nia.

*Leon Gaspel:suplado, stricto sa kapatid, at tahimik

The Lovable GhostTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon