Giriş

287 13 2
                  


Büyüyordu ruhuna sinmiş gölgeler.

Kıyametti ellerinden hayata akan.

Tanrı'nın hep bir planı vardı ya,

Henüz tanışmamıştı şarkıyla.

Ne ateş olabilirdi ne su.

Işık acıydı, karanlık suç.

Bir terazinin iki ucunda,

İyiyle kötünün tam ortasında,

Kendi kalbindeydi savaştığı ne varsa.

Bitiyordu gün.

Kuruyacaktı dallar. Sönecekti ışık.

Çünkü güneş geceye kavuştuğunda,

Ölmek lazımdı, yeniden doğmak için.

CEHENNEM EKSPRES - SİRKHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin