Chapter 01

135 12 1
                  

Stars Aligned For Us
Pov: Haven Melfir

"Haveeeeen!!!" Malakas na sigaw sa akin ng kaibigan ko na si Rafa

"Ano naman ba Lucia? Anlakas-lakas mo sumigaw sakit sa tenga!" Pag rereklamo ko sakaniya

"Ano ready ka na ba talaga bukas?"

Sa totoo lang hindi pa talaga ako ready, hindi pa ako sanay mawalay sa mga kaibigan ko, sa mga nakasanayan ko, hindi ko alam paano uumpisahan ang college life ko nang wala ang kaibigan ko na nakasanayan ko.

Kaya ko ba?

Magkakaroon din ba ako ng kaibigan kagaya nila?

Naglalakad ako ngayon papunta sa room ko

This school was fuck up...

Everyone now was in their small group. The cheerleaders near from their lockers. Yung ibang estudyante naman ay may ibang ginagawa at may mga bullies din.

Inayos ko lamang yung bag ko na kanina pa sobrang gulo, pagkatapos ko ay tumayo na rin ako at nag patuloy sa pag lalakad para mag punta sa locker.

I found my locker, and open it up it was actually pretty clean

I was putting all the notebooks, lalo na yung mga habilin sa akin ng ate ko, yung iba naman ay iniwan ko sa bahay. First week pa lang naman kasi ng klase

I saw a guy malapit lang sa locker ko, I look up and found a guy with a black hair, he is also tall wearing grey shirt, lumingon siya sa gawi ko

"Yes?" pag tatanong ko sakaniya

"Transferee?" pag tatanong niya rin sa akin, he looks so mabait naman so, I nodded to him. "I see, freshmen ka 'no?"

"Yup, Ikaw? pag tatanong ko rin

"2nd year college..." sambit niya. "May mga kaibigan ka rin ba na nag-aaral dito?" umiling ako sakaniya

I bow my self at nag tuloy-tuloy nalang sa pag lalakad

Gano'n ba ka friendly mga tao rito? Hindi pa naman ako sanay sa maraming kausap.

Mapagkakamalan akong masungit nito. Bakit ba kasi kailangan ko pa mag-aral sa school na ito? Bakit hindi nalang sa school na gusto ko? Hindi talaga kami magkakasundo ng ate ko. Pakiramdam ko pinaparusahan na naman ako.

Nag lakad nalang ako para makarating sa room.

Nang makita ko ulit yung lalaking lumapit sa akin sa locker ko, kasama na niya ang mga kaibigan niya.

Tinignan ko sila isa-isa, nanatili lamang ang titig ko sa isang lalaki na kasama nila, kunot noo niya akong tinignan.

My pure black eyes and his brown eyes met it was only for a second but I felt something weird agad ako nag-iwas ng tingin at gano'n din siya, habang ang ibang kaibigan niya ay parang tinutukso pa rin yung kaibigan niya. Tipid ako na ngumiti sakanila.

Hinayaan ko nalamang at nag tuloy-tuloy nalamang ako sa pag lalakad para makapunta sa room na papasukan ko.

Hindi pa rin mawala ang itsura nong lalaking nakatitigan ko.

He has a perfect face, pointed nose, thick eyebrows and tall...

Oo na pogi

Hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa room na papasukan ko. Medyo maaga pa naman kaya umupo na ako

"Hi?!!" anang ng isang babae. She's damn pretty, she looks like a model she has a brown eyes, have a light brown straight hair that reach up to her belly bottom. Her smile was so stunning. She's was also tall. Maybe she's a model?

STARS ALIGNED FOR US (Lavaes Series #1)Where stories live. Discover now