Newadult Stories

Refine by tag:

3 Stories

But i told the stars about you by sensitiveheartt
#1
But i told the stars about youעל ידי sensitiveheartt
היא באה ממשפחה ממוצעת הוא בא ממשפחה שמעמדה שווה למעמד ראש הממשלה היא הילדה בעלת עיניים כחולות וטובות שתמיד מחפשות טוב בכל דבר הוא הילד בעל עיניים כחולות קרות כקרח שאי...
Project x by stavi12345
#2
Project xעל ידי Anastasia Steele❤
ספר 1 מתוך 3 רוב האנשים חולמים על הכוכבים והדברים שבאים מהם. יש להם אפילו את הפתגם הידוע לשמצה ״לירות על הירח;גם אם אתה לא מצליח אתה תהיה בין כוכבים.״ אבל אף אחד לא חולם...
שרה תמיד אלייך by liabens123
#3
שרה תמיד אלייךעל ידי ליה
"הוא חוסם אותי עם החזה שלו מלפנים ודלת התא מאחוריי. אני קופצת את אצבעותיי בחיקי ומרימה אליו מבט. "עוף לי מהדרך" אני אומרת ושוב מנסה לזוז אך יודעת שזה לשוו...