Newadult Stories

Refine by tag:

4 Stories

Catch feels by barshmelo
#1
Catch feelsעל ידי Pigeon
״איך את מסתכלת עליי עם העיניים היפות שלך,אבל מחפשת רק דברים רעים עליי?״ אלי אברנת׳י עוברת לאוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג׳לס. היא יודעת שיהיה לה טוב שם,זו ההזדמנות שלה ל...
Project x by stavi12345
#2
Project xעל ידי Anastasia Steele❤
ספר 1 מתוך 3 רוב האנשים חולמים על הכוכבים והדברים שבאים מהם. יש להם אפילו את הפתגם הידוע לשמצה ״לירות על הירח;גם אם אתה לא מצליח אתה תהיה בין כוכבים.״ אבל אף אחד לא חולם...
שרה תמיד אלייך by liabens123
#3
שרה תמיד אלייךעל ידי ליה בן שלוש
"הוא חוסם אותי עם החזה שלו מלפנים ודלת התא מאחוריי. אני קופצת את אצבעותיי בחיקי ומרימה אליו מבט. "עוף לי מהדרך" אני אומרת ושוב מנסה לזוז אך יודעת שזה לשוו...