Newadult Truyện

Lọc theo tag:

1 Truyện

Song Nhãn bởi kudokaiichi1412
Song Nhãnbởi Thỏm Thấp
"trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi xin mọi người bỏ vài giây ra để đọc về hệ thống của thế giới này trước để bớt hoang mang. câu chuyện lấy bối cảnh trên một thế gi...
+9 tag khác