About

* Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad (nguồn: tangthuvien)

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=86642

Nàng nào muốn Word truyện trên Wattpad thì vào đây! ^^
  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists


240 Published Works

Featured work.

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Social data: 6.8K reads. 69 votes. 59 comments.

Description: Bài này nữ cường + nam cường, cường cường liên thủ, hoan nghênh nhập hố! ◆ Làm trời sanh tính hung tàn lạnh bạc lang nữ xuyên qua đến tàn bạo thị huyết Nhiếp Chính Vương trên người, Nàng thầm nghĩ nói, “Gia” Mặc dù tàn bạo, nhưng thực ôn nhu. ◆ ...

Completed

Other Works by khuynhdiem.
Sủng thượng xảo quyệt thê - Bất Đạo Tâm (NP)
Nam tôn nữ quý - Huyễn Liên Thất Thất (NP)

Nam tôn nữ quý - Huyễn Liên Thất Thất (NP)

5.3K 23 41

Thế giới này nam nhiều nữ thiếu, nam tử vi tôn, nữ tử vì quý, nữ thú phu, nam dưỡng gia, năng lực cường...

Xấu hoàng giá lâm mỹ nam cút ngay - Tình Cách Cách (NP)

Xấu hoàng giá lâm mỹ nam cút ngay - Tình Cách Cách (NP)

6.6K 74 44

“Ni mã! Này gương lý đầu heo mặt, đậu xanh mắt, lạp xườn miệng là ai? Không cần nói cho ta biết là ta!”...

Completed
Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

13.5K 99 91

Kiếp trước, nàng là mị thế Yêu Cơ, thân thế ly kỳ, vận mệnh nhấp nhô. Trọng sinh sau, nàng phong hoa tu...

Completed