About

Thông báo: truyện Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt tháng 9 hoàn nhé! (tg bảo thế =))

Hiện nay, bên TQ đang nghiêm cấm nhju thể loại truyện, chính vì thế nên truyện NP cũng ít đi, fan NP thực khổ! TT
  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists


236 Published Works

Featured work.

Một cái cục cưng bốn cha - Dạ Khinh Trần (NP-Sắp hết)

Social data: 4.7K reads. 19 votes. 2 comments.

Description:

#579 in Romance

Other Works by khuynhdiem.
[ Brothers Conflict ] Ràng buộc - Mộ Vũ Thần (chưa end)

[ Brothers Conflict ] Ràng buộc - Mộ Vũ Thần (chưa end)

852 5 16

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP - chưa end)

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP - chưa end)

5.1K 31 40

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Vi Vũ Phỉ Phỉ (NP)

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Vi Vũ Phỉ Phỉ (NP)

6.8K 39 41

Nữ pháp y huấn phu - Đan Thanh Túc (NP)

Nữ pháp y huấn phu - Đan Thanh Túc (NP)

5.1K 27 29

todongdong posted a message

thiên hạ sắp hết chưa nàng

xAprilz posted a message

@xAprilz cái thiên hạ ấy

xAprilz posted a message

@khuynhdiem nàng ơi gửi cho ta xem với naotran48@gmail.com thanks nàng nhé

GGyG55 posted a message

Nàng ơi! Hóng hóng thiên hạ quá >_<

minhhoa92 posted a message

khuynh đã trở lại và lợi hại hơn xưa, post thiệt nhiều np nha nàng, ta ngày nào cũng dõi theo

juniano posted a message

khuynhdiem ơi, bạn tìm thử Tham hoan của Ngân Đào Hoa được ko