About

* Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad (nguồn: tangthuvien)

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=86642

Nàng nào muốn Word truyện trên Wattpad thì vào đây! ^^

* Các truyện đang thiếu cần thêm:

- Công chúa có độc yếu hưu phu (thiếu từ chương 429 đã thêm)

- Phụ hoàng, thỉnh vào ở hậu cung

Nếu thiếu chương nào các nàng nói rõ 1 chút nhé ^^
  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists

Chưa end
3 stories

238 Published Works

Featured work.

Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

Social data: 3.6K reads. 64 votes. 29 comments.

Description: “Thần nói, ngày mai thiên tình.” “Thần nói, từ nay trở đi vân đến.” “Thần nói, ba mươi vạn đại quân, có đến vô đi.” Vì thế, ngày mai thiên tình, từ nay trở đi vân đến, kia vây thành...


Other Works by khuynhdiem.
Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

4.3K 54 50

Bài này nữ cường + nam cường, cường cường liên thủ, hoan nghênh nhập hố! ◆ L...

Công chúa có độc yếu hưu phu - Khuynh Vân Chi Luyến (NP)

Công chúa có độc yếu hưu phu - Khuynh Vân Chi Luyến (NP)

16K 70 58

Kiếp trước, nàng bị chí thân người khí chi như lí, trọng sinh làm người nàng quý...

Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

8.7K 84 43

Hiện đại tu chân thế gia Lam gia tu luyện thiên tài, gia chủ chỉ định Lam gia hạ nh...

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Vi Vũ Phỉ Phỉ (NP)

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Vi Vũ Phỉ Phỉ (NP)

8.3K 51 42

Thiên lôi trong trận, chịu khổ phản bội Phượng Phi Dực tự hủy thân thể, quyết...

cái môtíp quen thuộc nam nữ 9 ngược nhau sau đó 2  ng xa nhau trong khoảng thời gian đó nam phụ quan tâm chăm sóc nữ 9 nhưng cuối cùng nữ 9 vẫn về bên nam 9, mà trong khi đó nam phụ rất tốt ^^
Chán cái thể loại như thế rồi, có nàng nào biết truyện thể loại như trên nhưng nữ 9 về vs nam phụ k, mà nữ 9 phải xứng đáng chứ nếu kiểu não tàn hay mấy thể loại phổ biến kinh điển thì về bên nam 9 là đúng nhé, 2 người ngược nhau cho đã =))