About

* Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad (nguồn: tangthuvien)

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=86642

Nàng nào muốn Word truyện trên Wattpad thì vào đây! ^^
  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists

Chưa end
3 stories

239 Published Works

Featured work.

Cực phẩm nữ tử phúc hắc thần - Ngọc Vũ Hiên (NP)

Social data: 490 reads. 4 votes. 10 comments.

Description: Nàng là thế giới thứ nhất sát thủ tổ chức Sát Các thủ tịch sát thủ, thủ đoạn sát nhân lãnh khốc vô tình giống như tử thần. Nàng là Á La đại lục thập đại gia tộc chi nhất Cung gia Ngũ ti...


Other Works by khuynhdiem.
Phu quân hảo niêm nhân - Mạt Ti Ti (NP)

Phu quân hảo niêm nhân - Mạt Ti Ti (NP)

14.9K 70 24

Một lần ngoài ý muốn, nàng thành Nam Nhạc quốc thanh danh kém cỏi nhất Chiêu Nhiên...

#278 in Romance
Nịch sủng kiều bảo bối (Cổ đại-Incest-3S)

Nịch sủng kiều bảo bối (Cổ đại-Incest-3S)

13.3K 25 7

Mộ Vân Thư - Long Hoàng quốc ôn nhuận như ngọc thái tử điện hạ, người ngoài hi...

Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

4.7K 75 31

“Thần nói, ngày mai thiên tình.” “Thần nói, từ nay trở đi vân đến.” “Thầ...

#287 in Romance
Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

4.8K 56 53

Bài này nữ cường + nam cường, cường cường liên thủ, hoan nghênh nhập hố! ◆ L...