About

* Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad (nguồn: tangthuvien)

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=86642

Nàng nào muốn Word truyện trên Wattpad thì vào đây! ^^
  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists


240 Published Works

Featured work.

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

Social data: 5.7K reads. 61 votes. 64 comments.

Description: Bài này nữ cường + nam cường, cường cường liên thủ, hoan nghênh nhập hố! ◆ Làm trời sanh tính hung tàn lạnh bạc lang nữ xuyên qua đến tàn bạo thị huyết Nhiếp Chính Vương trên người, Nàng t...


Other Works by khuynhdiem.
Nam tôn nữ quý - Huyễn Liên Thất Thất (NP)

Nam tôn nữ quý - Huyễn Liên Thất Thất (NP)

3.7K 22 40

Thế giới này nam nhiều nữ thiếu, nam tử vi tôn, nữ tử vì quý, nữ thú phu, nam dư...

Xấu hoàng giá lâm mỹ nam cút ngay - Tình Cách Cách (NP)

Xấu hoàng giá lâm mỹ nam cút ngay - Tình Cách Cách (NP)

5.3K 68 43

“Ni mã! Này gương lý đầu heo mặt, đậu xanh mắt, lạp xườn miệng là ai? Không c...

Completed
Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

9.7K 78 91

Kiếp trước, nàng là mị thế Yêu Cơ, thân thế ly kỳ, vận mệnh nhấp nhô. Trọng...

Completed
Nữ pháp y huấn phu - Đan Thanh Túc (NP)

Nữ pháp y huấn phu - Đan Thanh Túc (NP)

7.3K 48 30

Tối cường giả loại học pháp y một khi xuyên qua, biến thành Trình phủ tối không...

Completed
MintChoco5 posted a message to khuynhdiem
Nàng ơi, nàng có convert bộ Cấm luyến (tỷ đệ) ko nàng? Ta thấy nàng Yomi_hiruma có mà xin ko đc, nàng ấy hình như off luôn rồi :(
SasaTran3 posted a message to khuynhdiem
co nang nao nho truyen song sinh loan(np) k?nag nao co ban full cua truyen thi cho minh voi.khong thi cho minh link tieng trung cung duoc