About

  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists

Chưa end
3 stories

238 Published Works

Featured work.

[ Brothers Conflict ] Ràng buộc - Mộ Vũ Thần (chưa end)

Social data: 1.2K reads. 6 votes. 17 comments.

Description:


Other Works by khuynhdiem.
Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

7.6K 70 41

#377 in Romance
Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

1.9K 31 17

#200 in Romance
Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

7.2K 57 79

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

3.6K 47 40

minhhoa92 posted a message to khuynhdiem
tr này hình như nàng poi post lúc chưa hoàn nên ta chỉ lướt qua, thôi đọc tạm trong lúc chờ đợi nàng convert tiếp vậy, nhưng đừng lâu quá nha