About

Đam Mỹ vô đối, SuJu vương đạo! Tinh thần hủ nữ, fangirl luôn mãnh liệt trong máu =3
  • Joined:
    4 years ago

Reading Lists

This user has no reading lists.


1 Published Work

Featured work.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)

Social data: 38.3K reads. 80 votes. 342 comments.

Description: