About

"... Có một số người, một khi gặp, liếc mắt cái đã vạn năm; có chút tâm động, một khi bắt đầu, liền như nước đổ khó hốt, ... Tình yêu cũng vậy, ... Một đời! Một kiếp! Một đôi người..."
  • Joined:
    4 years ago

Reading Lists

aries
200 stories
đạm mỹ
3 stories

2 Published Works

Featured work.

SỰ MỀM MẠI DƯỚI QUÂN TRANG

Social data: 55.1K reads. 260 votes. 13 comments.

Description:

#122 in Action

Other Works by aries_leo.
Dám kháng chỉ? Chém!!! __ Lam Ngả Thảo

Dám kháng chỉ? Chém!!! __ Lam Ngả Thảo

3.2K 14 5