About

"... Có một số người, một khi gặp, liếc mắt cái đã vạn năm; có chút tâm động, một khi bắt đầu, liền như nước đổ khó hốt, ... Tình yêu cũng vậy, ... Một đời! Một kiếp! Một đôi người..."
  • Joined:
    4 years ago

Reading Lists

aries
188 stories
đạm mỹ
3 stories

2 Published Works

Featured work.

SỰ MỀM MẠI DƯỚI QUÂN TRANG

Social data: 69K reads. 302 votes. 14 comments.

Description:

Completed

Other Works by aries_leo.