About

Mỳh tên là Tuyết Nhi >< 
   Nick name là Ni :D
   Mỳh chũ yếu tạo njk là đễ vote w comment thôu àk >< chớ mý chỵn mún post lên thỳ kó hếc r >< bùn gê
   Mứi tạo nên trog njk chã kó bn >< chài ơi...~>______<~ mà mỳh lại hỗg bk kếc bn chỗ nào ><
   Njk chat kũa mỳh là : maybe_iloveyou2512[kó jề mọi ng add njk chơi nh0a & làm qen nữa :D]
   
   
   
   
   
   Chúx mọi ng đọx truyện or post chỵn zui zẻ :D ^.<~
 • Joined:
  3 years ago

Reading Lists

Read Later
34 stories
Favorites
6 stories

This user has no recent activity.