poems, and love quotes:) Tagalog and English

7 Part Story 257K Reads 1.1K Votes
BLUEMOON :) By PinkyJude Updated 3 years ago

  
          
  
          
tamah...ksi mas magand ang feeling kapag nalalaman mo na handa sia sa lahat