Previous Page of 4Next Page

cach lap que kinh dich

spinner.gif

<type or paste the text body here>Chu Dịch Dự Đoán Học cổ điển đưa ra khá nhiều cách thức lập quẻ khi dự đoán, điển hình là Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết (Thiệu Ung) và sau này là Thiệu Khang Tiết, nhà dự đoán học nổi tiếng Trung Quốc cuối thế kỷ 20. 

Tôi chọn ra 3 cách lập quẻ cơ bản :  

1. Gieo 3 đồng tiền: Dự đoán Tôi (Ngôi thứ nhất) 

2. Gieo phương vị: Dự đoán Người khác (Ngôi thứ hai) 

3. Gieo theo thời gian: Dự đoán Sự Kiện (Ngôi thứ ba)

 

Dự Gieo 3 đồng tiền: Dự đoán Tôi (Ngôi thứ nhất) 

Ứng Dụng: 

Dự đoán trạng thái tâm lý, tâm tư suy nghĩ, tình cảm, sức khoẻ, trạng thái tinh thần, tiềm thức, tính cách của đối tượng bất kỳ để từ đó đưa ra lời dự đoán thái độ, hành vi & khả năng của đối tượng trong tương lai gần. 

(Tương lai gần: Chỉ đến khoảng thời gian trong ngày, hoặc khoảng thời gian một sự việc, một sự kiện được tiến hành.)

Kỹ thuật Lập quẻ : 

Thực hiện các bước sau: 

1. Chọn 3 đồng tiền chất liệu giống nhau, bằng đồng (Cu) 

2. Qui ước mặt hình là vạch âm ( __ __ ),  

mặt chữ là vạch dương ( _____ ) 

3. Suy nghĩ vấn đề đang quan tâm.  

Đặt câu hỏi ngắn gọn rõ ràng về vấn đề cần dự đoán. 

4. Đặt 3 đồng tiền vào 2 lòng bàn tay khoảng 1 phút.  

Gieo chúng lên mặt phẳng bất kỳ. Nếu: 

3 mặt hình, ta ghi: ___ ___ x 

3 mặt chữ, ta ghi: _______ x 

2 hình 1 chữ, ta ghi: _______ 

2 chữ 1 hình, ta ghi: ___ ___

Sau khi gieo 6 lần, giả thử ta có đồ hình sau:

_______x ___ ___ ___ ___x 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___x _______ _______x 

_______ ___ ___ _______ 

_______ _______ _______ 

___ ___ _______ ___ ___ 

Đồ hình 1 Đồ hình 2 Đồ hình 3

ë Qui ước ghi từ dưới lên. 

ë Vạch âm được gọi là hào âm 

Vạch dương được gọi là hào dương. 

ë Đảo ngược các hào dấu x, ta có đồ hình 3. 

ë Đồ hình 2 được lập theo qui tắc: 

Hào 2,3,4 của đồ hình 1 cho vị trí 1,2,3 đồ hình 2 

Hào 3,4,5 của đồ hình 1 cho vị trí 4,5,6 đồ hình 2 

_______ ___ ___5  

___ ___5 ___ ___4  

4___ ___4 _______3  

3_______3 ___ ___4  

2_______ _______3  

___ ___ _______2  

Đồ hình 1 Đồ hình 2 

ë Đồ hình 1: gọi là quẻ chủ 

Đồ hình 2: gọi là quẻ hỗ 

Đồ hình 3: Gọi là quẻ biến 

_______x ___ ___ ___ ___x 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___x _______ _______x 

_______ ___ ___ _______ 

_______ _______ _______ 

___ ___ _______ ___ ___ 

Quẻ Chủ Quẻ Hỗ Quẻ Biến

ë Trường hợp nếu không có x , ta chỉ có 1 đồ hình duy nhất.  

Ví dụ: Đồ hình không có x 

_______ 

___ ___ 

___ ___ 

___ ___ 

___ ___ 

___ ___ 

(Hào có x gọi là hào động. Hào động mang nghĩa là Biến Hoá) 

Ta gọi tên chúng (xem bảng 2 & 3) 

_______x ___ ___ ___ ___x 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___x _______ _______x 

_______ ___ ___ _______ 

___ ___ _______ ___ ___ 

_______ ___ ___ _______ 

Sơn Hoả Bí Lôi Thuỷ Giải Lôi Hoả Phong

Gieo phương vị: Dự đoán Người khác (Ngôi thứ 2) 

Ứng Dụng: 

¾ Dự đoán trạng thái tinh thần đối tượng. 

¾ Sắp xếp vị trí bàn ghế, phòng ốc gây tác động tâm lý theo chủ đề (Một ứng dụng bổ sung cho môn học Phong Thuỷ. Trước nay, môn Phong Thuỷ chỉ sử dụng duy nhất nguyên lý Ngũ Hành nhằm xác định phương hướng sao cho phù hợp với đối tượng sử dụng phòng ốc. NV) 

¾ Điều chỉnh tâm thức khi ngủ nghĩ (Theo kinh nghiệm của người viết, đây là một ứng dụng rất hay so với môn học Phong Thuỷ.)

Kỹ thuật Lập quẻ : 

Thực hiện các bước sau: 

ë Người chuyển động: ta lấy hướng sau lưng họ. 

ë Người ngồi: ta lấy hướng trước mặt họ. 

ë Người nằm: Ta xem thân người là mũi tên la bàn, và phần đầu là đầu mũi tên. 

Ví dụ: Ông lão đi từ hướng Tây nam đến vào lúc 12h trưa. 

Ta lập bài toán như sau:

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews (8)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended